Nemanja Savić

Trener

Ivana Radosavljević

Kondicioni trener

Lela Rikić

Fizioterapeut

Marijan Ciganović

Doktor

ciganovic83@gmail.com