Odigran mec protiv: Grafičar

Grafičar 6 : 2

Ostavite komentar

Molimo vas da ukucate tekst koji se pojavljuje na slici.
Slova ne moraju biti tačne veličine.